בדיקות שדה ראייה

בדיקות שדה ראייה עם מיכשור ייחודי

בדיקת שדה הראייה מיועדת לגלות חסרים בשדה הראייה של כל עין ולעיתים של שתיהן. הבדיקה משמשת אותנו לאבחון מחלות עיניים או מחלות אחרות הגורמות לחסרים בשדה הראייה. תוצאות הבדיקה ניתנות לפציינט בתדפיס גרפי.