משלוח עד הבית חינם בהזמנה מעל ₪399 • עד 7 ימי עסקים
קביעת תור
לבדיקת ראיה
הסניפים
שלנו

תקנון האתר

תקנון אתר ומדיניות פרטיות 

תנאי שימוש לאתר קשר עין

כללי

1. ברוכים הבאים לאתר קשר עין kesher-ayen.co.il אשר עוסק במכירת משקפיים, עדשות מגע ועוד, כפי שמפורט בהרחבה באתר (להלן: "האתר").

2. בעלת האתר ומפעילתו היא חברת מיכל-קשר עין מכון אופטומטריה בע"מ ח.פ 51306998 (להלן: "מפעילת האתר").

3. תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל אדם הגולש ו/או משתמש באתר או במידע המצוי בו (כל אחד מהם להלן: "הלקוח" ו/או "המשתמש").

4. כל שימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן. משתמשי האתר מתבקשים לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה. משתמשים אינם חייבים להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינם מסכים להם, הם נדרשים לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמה ואישור המשתמשים לתנאי שימוש אלו.

5. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמשים לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות ובעשותם שימוש באתר מתחייבים המשתמשים, כי לא תהא להם ו/או למי מטעמם כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או ממנהליו ו/או מי מטעמם.

6. הניסוחים בתקנון זה מתייחס לנשים וגברים כאחד.

7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון ולא ישמשו לשם פרשנותו.

8. האתר רשאי להציע להחליף ולשנות מבצעים והטבות וכמו כן, רשאי בכל עת להפסיק אותם ללא כל צורך בהודעה מוקדמת וכי לא תינתן האפשרות לכפל מבצעים אלא אם יצוין אחרת על ידי מפעילת האתר.

9. הגישה והשימוש באתר אינטרנט זה לרבות השימוש בכל התכנים ו/או המידע ו/או השירותים המופיעים בו מפעם לפעם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין החל במדינת ישראל.

10. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג מוצר כלשהו אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממפעילת האתר.

11. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות לקוח המבצע רכישה מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו. כמו כן, מועד כתיבת התקנון יכול להשתנות מעת לעת ועל כן מפעילת האתר ממליצה לקרוא את כולו בעיון לפני כל כניסה ו/או שימוש ו/או רכישה באתר.

12. הלקוח מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו מתחת לגיל 18 חובה עליו ליידע את האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות האתר והתקנון ולקבל ממנו אישור מראש לביצוע הפעולות באתר.

כל פעילות אשר תבוצע על ידי המשתמשים במסגרת האתר מהווה הסכמה של המשתמשים ו/או האפוטרופוס שלהם לאמור בתנאי השימוש.

13. השירות שניתן באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי מפעילת האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: ("אזור השירות").

14. על מנת לבצע רכישה באתר, מפעילת האתר ממליצה למשתמשי האתר לבצע רישום לאתר עם שם משתמש וסיסמא פרטית. ביצוע רכישה באתר ו/או רישום לאתר כרוך בתהליך מילוי פרטים של משתמש האתר במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים כגון: שם מלא, כתובת, דוא"ל וטלפון בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם.

15. הלקוח מצהיר בזאת כי הוא מודע לעובדה שרישום לאתר מצידו מהווה הסכמה להצטרף לרשימת לקוחות רשת קשר עין ולרשימת התפוצה לקבלת דיוור ישיר מרשת קשר עין כפי שיורחב בהמשך.

16. יש להקפיד על מילוי נכון של כל הפרטים האישיים בעת רכישה ו/או רישום לאתר. כמו כן, הלקוח מתחייב לשפות את מפעילת האתר בגין כל נזק שיגרם לה עקב מסירת פרטים כוזבים ושיבוש הפעלת האתר. 

17. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את מפעילת האתר.

18. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה והתחייבות לשימוש בדרך מקובלת ובתום לב באתר ללא כל הפרה של הוראות בתי הדין בישראל וזכויות קניין רוחני של צד שלישי לרבות זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר או כל זכות צד שלישי אחרת.

ביצוע הזמנה ורכישה באתר (תשלומים)

19. מפעילת האתר, רשת קשר עין, מאפשרת רכישת מגוון מוצרים באמצעות אתר זה באופן נוח ומהיר.

20. מפעילת האתר ממליצה לכל לקוח ו/או משתמש האתר לבצע בדיקת ראייה לפני רכישה ולא להסתמך על המופיע באתר בלבד. כל החלטה שתתקבל על סמך האתר בלבד תהיה באחריות הלקוח.

21. ניתן לבצע הזמנה באתר רק באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבון PayPal בבעלות הלקוח ובתוקף. בנוסף, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או להוסיף ספקי תשלום אחרים.

22. ברכישה באתר הנך מצהירה כי כרטיס האשראי הינו בבעלותך או בבעלות אחר בהסכמה ובייפוי כוח מתאים.

23. בביצוע הזמנה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כמו שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, אמצעי תשלום ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת מפעילת האתר לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

24. יודגש, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילת האתר עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר.

25. משתמש האתר מצהיר בזאת כי הוא מודע לעובדה שמפעילת האתר רשאית לבטל ולזכות הזמנות באתר אשר יחולו בהן טעויות אנוש ו/או באגים בפרטי המוצר ו/או המחיר ו/או התמונה של המוצר וזאת בכפוף לאישור מנהל האתר.

26.במעמד ביצוע ההזמנה תבצע מפעילת האתר בדיקה של אמצעי התשלום שנמסר על ידי משתמש האתר (הרוכש), ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט הנרכש על ידו, יתבצע מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

27.עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שמפעילת האתר תקבל אישור מהגורם הרלבנטי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים ביניהם. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעת שגיאה אוטומטית מתאימה אודות הסירוב (להלן: "הודעת סירוב") השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.

28. ההזמנה תרשם במחשבי מפעילת האתר ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה מייד בסמוך לסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. במקרה של אי קבלת הודעת האישור במייל יש לפנות לשירות הלקוחות של האתר.

29. המשתמש באתר יקבל במעמד הרכישה אישור הזמנה לחשבון האמייל אותו הזין במעמד הרכישה. כמו כן המשתמש יקבל את החשבונית עבור ביצוע התשלום יחד עם המשלוח של הפריט אותו רכש. 

30. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של מפעילת האתר אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את מפעילת האתר. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של מפעילת האתר הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה.

31. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.

32. בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי כאמור לעיל, אישור פעולת ההזמנה מותנה בזה שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי מחסני מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה (אף אם צוין באתר כי המוצר אכן קיים במלאי). 

33. במידה והמוצר אינו קיים במלאי ו/או במידה שלא תתאפשר אספקת ההזמנה ללקוח מכל סיבה שהיא תודיע על כך מפעילת האתר ללקוח ויתבצע זיכוי מלא של העסקה. מפעילת האתר לא מתחייבת לאספקה מיידית של כלל המוצרים הנמכרים באתר.

34. למען הסר ספק, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי האתר ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מכך. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מופיע באתר כקיים במלאי, בפועל אותו פריט אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו.

אספקת מוצרים 

35. מפעילת האתר מציעה מגוון רחב של מוצרים באתר (משקפי ראייה, משקפי שמש, עדשות מגע, עדשות וכו') כמו גם שירותי בדיקות ראייה וכו'.

36. מפעילת האתר עושה את כל המאמצים בכדי להבטיח כי כלל המוצרים אכן קיימים במלאי, אך עם זאת יתכנו מצבים בהם מוצר ו/או שירות שיוזמנו ו/או ירכשו על ידי לקוח מסוים, לא יהיו במלאי ולא יהיה ניתן לספקם. מפעילת האתר רשאית לבטל הזמנה ולזכות לקוח בגין אותו מוצר ו/או שירות אשר אינם קיימים במלאי וזאת לאחר הודעה מאת מפעילת האתר על כך.

37. מובהר בזאת כי כלל מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ והם תקפים אך ורק ברכישת אונליין ואינם תקפים בסניפי רשת קשר עין.

38. מובהר בזאת כי כלל מחירי המוצרים באתר אינם כוללים דמי המשלוח אשר יתווספו למחיר המוצרים המצוינים באתר באופן הבא:

א. עלות משלוח להזמנות מתחת ל299 ₪ – 19 ₪.

ב. כלל ההזמנות מעל 299 ₪ מזכות במשלוח חינם עד הבית.

ג. ישנה אפשרות לשלוח הזמנה מסוימת לאחד מסניפי הרשת ולבצע איסוף עצמי בחינם.

39. מפעילת האתר שומרת לה את הזכות לשנות את מחירי המשלוחים ואספקת המוצרים על פי שיקולה והחלטתה הבלעדית. 

40. האתר יספק ללקוח את המוצרים באמצעות חברת משלוחים עצמאית, (להלן: "חברת המשלוחים"), איתה מפעילת האתר עובדת, לכתובת בישראל אליה מגיעה חברת המשלוחים ותוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם נכתב באתר אחרת. התקנון של חברת המשלוחים באמצעותה תבוצע האספקה, יחול על אספקת המוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

41.  עם קבלת ההזמנה ואישורה על ידי מפעילת האתר, מפעילת האתר תכין ותארוז את ההזמנה ותספק אותה ללקוח בטווח זמנים של בין 3-14 ימי עסקים. ראוי לציין כי זמני אספקת המוצרים יכול להתעכב במקרים חריגים ו/או במהלך תקופות של סגר ו/או עקב עומסים על חברת השליחויות.

42. הזמנה לאחר השעה 12:00 נחשבת ליום העסקים הבא.

43. מובהר בזאת, כי אספקת המוצרים על ידי חברת המשלוחים ליעדים מרוחקים תוכל להאריך את זמן אספקת המוצרים.

44. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, מפעילת האתר לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. 

45. במידה והתקבלה הזמנה לאזורים שאליהם חברת השילוח אינה מגיעה, בהתאם לתקנון חברת המשלוחים, האתר לא חייב לספקה.

46. מפעילת האתר אינה אחראית על זמני המשלוח ועיכובים של חברת השילוח, אך עומדת לרשות הלקוח על מנת לפתור כל בעיה. מפעילת האתר אינה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, מגיפות, אסונות טבע, כוח עליון, מלחמות, מצב חירום, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, וכל עיכוב שארע כתוצאה מנגיף הקורונה לרבות סגרים, הגבלות וכיוצא בזאת ו/או כל סיבה אחרת שאינן בשליטת מפעילת האתר.

47. מפעילת האתר עובדת עם חברת שליחויות פרטית אשר מגיעה עד בית הלקוח בתיאום מראש, יש לשים לב שעל אחריות הלקוח להיות זמין בטלפון על מנת ששליח חברת השליחויות יוכל למסור לו את החבילה ולתאם את הגעתו. במידה והלקוח לא עונה לטלפון שלו עקב חוסר זמינות/טעות במספר הטלפון ו/או שהזין למערכת האתר, החבילה תחזור למפעילת האתר והלקוח יאלץ לשלם עלות נוספת של משלוח.

48. על הלקוח מוטלת האחריות לבדוק את אישור ההזמנה שנשלח בדואר האלקטרוני שמסר בכדי לוודא שאין טעות בהזמנה. לא תתקבל כל טענה כי הוזמן משהו שונה מתוכן אישור ההזמנה.

49. מובהר בזאת כי, בכל מקרה תוגבל אחריותה של מפעילת האתר בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של מפעילת האתר או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח.

50. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

מדיניות החזרות החלפות וביטולי עסקה

51. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: "החוק").

52. על המזמין היכולת לבטל את העסקה שביצע, הזיכוי יבוצע בכרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה או ישירות לחשבון הPAYPAL של הלקוח. הזיכוי יתבצע במקרים ובתנאים הבאים:

א. במקרה של ביטול הזמנה לאחר שאושרה, יזוכה הלקוח בעלות העסקה בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר שרכישתו בוטלה , או 100 שח לפי הנמוך מבניהם.

ב. הודעה על רצון לביטול תשלח לשירות הלקוחות בטלפון 08-698-5600 או במייל [email protected] לפי סעיף 14 ה' (ב) לחוק.

ג. ביטל הזמנה והחזר כספי יינתן אך ורק במידה שהמוצר לא נפתח ולא בוצע בו כל שימוש וללא כל פגם (כגון: עדשות/זרועות/פרונט-שרוט) ובאריזתו המקורית ועם הצגת חשבונית רכישה. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה הלקוח. לעניין זה יובהר כי בכל הקשור למוצר עדשות המגע, פתיחת האריזה המקורית תהווה ראייה לשימוש במוצר ולא ניתן יהיה לקבל במצב כזה החזר כספי עבור העדשות.

ד. ביטול ההזמנה והזכות לקבלת החזר כספי תינתן בתנאי שהודעת הביטול ניתנה על ידי הלקוח לא יאוחר מתום 30 ימים מיום הרכישה והמוצר הוחזר לאחד מסניפי הרשת (בתיאום מראש בלבד). ההחזר יבוצע תוך 7 ימי עסקים מרגע אישור מפעילת האתר על ההחזר הכספי ויועבר לאמצעי התשלום שממנו בוצעה העסקה בלבד ובניכוי בהתאם להוראות חוג הגנת הצרכן.

53. יובהר בזאת כי זכות ביטול הזמנה והחזרת מוצר יתאפשר רק לגבי מוצרי מדף ולא בקשר עם מוצר שהוכן במיוחד ללקוח. לא ניתן להחזיר ו/או להחליף או לקבל זיכוי על מוצר של הכנה אישית לרבות משקפי ראייה, עדשות ראייה, עדשות מגע, משקפי שמש אופטיות.

54. יובהר בזאת כי לא ניתן להחזיר ו/או להחליף ו/או לקבל זיכוי על עדשות מגע או תמיסות שאריזתם נפתחה.

55. מפעילת האתר ו/או מנהל הסניף ו/או האופטומטריסט של מפעילת האתר יהיו בעלי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בנוגע למצב הסחורה המוחזרת. פריטים ומוצרים אשר יגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או סממנים לשימוש לא ניתן יהיה להחזירם ולא יזכו את המשתמש בסכום הרכישה- הכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של מפעילת האתר. 

56. האתר רשאי לאפשר החזרת המוצרים מעבר לקבוע בחוק הגנת הצרכן לפי שיקול דעתו, ורשאי להפסיק מנגנון זה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

57. לא ניתן לזכות עסקאות אשר נעשו באמצעות כרטיסי דיירקט (דביט) והזיכוי יתבצע באמצעות העברה בנקאית.

58. בכל מקרה שלקוח יהיה מעוניין להחליף מוצר במוצר אחר, יש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו.

קנין רוחני

59. מלוא זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינם בבעלות מפעילת האתר בלבד. אין להעתיק, לצלם, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אחד מאלו.

60. אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשווק, להפיץ ו/או לייצר עבודות נגזרות של כל חלק מן האתר.

61. דומיין האתר, האתר, שם המותג, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכו' – הם כולם רכושה של מפעילת האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו כן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי.

אחריות

62. מובהר בזאת כי האחריות למוצרים הנמכרים באתר כפופה להוראות החוק ותנאי תקנון זה.

63. האחריות בגין המוצרים הנמכרים על ידי מפעילת האתר הינה לשנה אחת מיום רכישת המוצר וחלה אך ורק על נזקי ייצור בלבד.

64. האחריות בגין רכישת מוצרים מאת מפעילת האתר אינה חלה על שברים ו/או שריטות בעדשה ובמסגרת ו/או כל נזק אשר נובע כתוצאה משימוש לא סביר של המוצר על ידי הלקוח.

65.  בכדי להשתמש באחריות לגבי מוצר כזה או אחר יש לגשת לחנויות רשת קשר עין בלבד כך שהאחריות והשירות יינתנו בכפוף להצגת חשבונית הרכישה.

66. מפעילת האתר עושה כל שביכולתה על מנת שהמוצג באתר יהיה מדויק ככל הניתן למראהו של המוצר הנרכש בפועל ואין היא אחראית לכל סטייה מינימאלית כזו או אחרת מהמוצג באתר. עם זאת במקרה של טעות במוצג באתר לרבות בתיאור המוצר ו/או במחיר המוצר ו/או בתנאי התשלום ו/או בתמונת המוצר ו/או בכל מידע אחר המפורסם באתר כולל מידע אודות פרטי הלקוח כפי שהוא ציין באתר, תהא רשאית מפעילת האתר, אך לא חייבת, לבטל את העסקה במלואה או בחלקה ולהחזיר למשתמש האתר את התשלום אותו שילם.

67. מפעילת האתר עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על אתר תקין, מהיר, וללא הפרעות אך יכול להיות מקרים בהם יופיעו תקלות שיגרמו לקלקולים ותקלות בתוכנה, בחומרה ובטלפון. מפעילת האתר, רשת קשר עין לא תישא באחריות לכל תקלה או שיבוש עקב שימוש באתר. בכל מקרה מפעילת האתר ו/או עובדיה ו/או ספקים העובדים מולה לא יהיו אחראיים על כל נזק ו/או הפסד ויגרמו לכל המשתמש באתר ו/או על איש מטעמו.

אחריות מורחבת

68. בנוסף לאחריות המוצרים כפי שהיא מוצגת לעיל, מפעילת האתר מציעה ללקוחותיה לרכוש אחריות מורחבת עבור המוצרים הנרכשים בתנאים הבאים:

א. עלות האחריות המורחבת הינה 49 ₪ לשנה והצטרפות לשירות זה ניתן אך ורק במעמד הרכישה.

ב. השתתפות עצמית במקרה של שבר – 50% מעלות המוצר כפי שמופיעה בחשבונית שהופקה בעת ההזמנה ו/או הרכישה. כמו כן, במקרה שהמוצר שנרכש אינו נמצא במלאי בעת הפעלת האחריות המורחבת יוכל הלקוח לבחור מוצר אחר מאותו המותג אך ההשתתפות העצמית בסף 50% יהיה בכפוף לסכום הרכישה המקורית.

ג. השתתפות עצמית במקרה של אבדן – 50% מעלות המוצר כפי שמופיעה בחשבונית שהופקה בעת הרכישה.

ד. ניתן להפעיל את האחריות המורחבת פעם אחת בלבד במהלך התקופה בכל אחד מסניפי הרשת של מפעילת האתר.

הפסקת הפעילות באתר

69. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי את הפעילות באתר ו/או לביטול הזמנה של לקוח.

70.  במידה ובוטלה הזמנה על פי החלטת האתר, יזוכה הלקוח במלוא הסכום אותו שילם.

71. ככל והאתר יפסיק את פעילותו ו/או תבטל הזמנה מסוימת של לקוח, בגין טעות בתיאור המוצר, מחיר שגוי ו/או כל סיבה שהיא, לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או מי ממפעיליו. לחילופין ולפנים משורת הדין, רשאית מפעילת האתר לאשר את תנאי העסקה החדשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

שונות

72. שירות הלקוחות של האתר ומפעילתו הינו כדלקמן:

א. טלפון – 08-698-5600 

ב. מייל – [email protected]

73. תנאי השימוש באתר מתקיימים באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון: טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב יד וכו'). הם חלים על השימוש באתר גם ברשת האינטרנט וגם בכל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

74. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, להוסיף או לגרוע ממנו, ביחס לאתר כולו, לחלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים להלן ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

75. מפעילת האתר רשאית לבצע שינויים באתר בהתאם לשקול דעתה הבלעדי. השינויים יכולים להיות בנראות באתר, מחירים, תמונות, מבצעים, מבנה האתר או בכל שינוי שיידרש. שינויים כאלה יכול ויגרמו לתקלות שונות בעת רכישה או גלישה באתר. מובהר כי לא תהיה לך כל דרישה, טענה או תביעה כלפי מפעילת האתר בעקבות שינויים עתידיים.

76. האתר עושה ככל שיכול לדאוג שהמידע שמופיע באתר יהיה המידע המדויק ביותר אבל יובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב אי דיוק מסוימים או טעויות והאתר לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן, ט.ל.ח.

77. כל התנהגות ו/או התנהלות של מפעילת האתר לטובת משתמש האתר מחוץ לגבולות שימוש האתר ובניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור מצידה על האמור בתקנון זה.

78. במידה ויחולו תקלות מחשוב אשר ימנעו באופן זמני שימוש באתר, תפעל מפעילת האתר לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגדה בקשר לאירועים בתקופת התקלות והטיפול בהן.

79. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי מפעילת האתר ו/או מי מטעמה, בקשר עם תנאי השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, לרבות ברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.

80. האתר אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

81. השימוש במוצרי האתר הינם באחריות הרוכש (והאפוטרופוס אשר אישר את הרכישה) בלבד. השימוש צריך להיעשות באופן סביר ובין היתר בהתאם להוראות השימוש המופיעים על גבי המוצרים.

82.  הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין בישראל בלבד.

מדיניות פרטיות ושמירת סודיות

מפעילת האתר מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ורואה חשיבות רבה בשמירה עליה. 

מטרת מדיניות הפרטיות המובאת להלן הינה לפרט את יחס החברה המפעילה את האתר לכל נושא הפרטיות של המשתמשים באתר, לרבות המידע שמסרו המשתמשים באתר, המידע שנאסף על נוהגיהם באתר והשימוש שעושה האתר במידע זה.

המידע שנאסף

83. הלקוח באתר יתבקש למסור את המידע האישי שלו על מנת לבצע הזמנה ורכישה באתר. מפעילת האתר נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ולהגן ככל הניתן על סודיות המידע האישי של לקוחותיה והיא תעשה בו שימוש לצרכים פנימיים בלבד, לרבות יצירת קשר עם המשתמשים, קבלת הצעות מחיר למשתמשים, פרסומות ומידע שיווקי של מפעילת האתר במידע והמשתמש אישר זאת באתר.

84. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, הנך רשאי לעיין בכל מידע אודותייך המוחזק במאגר המידע של החברה ולבקש להסירו (בעצמך או באמצעות מי שהורשה על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס שלך). לעיון במידע ובקשה להסרה, יש ליצור קשר עם המפעיל באמצעות הדוא"ל:  [email protected]

85. במידה והלקוח ירכוש מוצרים באתר, פרטיו ישמרו במאגר המידע של מפעילת האתר.

86. הינך מצהיר כי כל הפרטים האישיים, הנמסרים על ידך באתר, הינם נכונים ומלאים וכי הם נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה, מבלי שחלה עליך חובה כלשהי למסרם. כאשר אתה מוסר באתר פרטים אישיים של צד שלישי, אתה מצהיר כי המידע נמסר בהסכמתו המפורשת של הצד השלישי.

87. כאשר אתה משתמש באתר, יתכן שנאסף עליך מידע כגון:

א. מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;

ב. מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;

ג. מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;

ד. מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני שלנו

ה. המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו

ו. מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו

ז. מידע שקשור לכל דבר שאתם רוכשים, שירותים בהם אתם משתמשים או העברות שאתם מבצעים באתר כולל את השם שלכם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני ופרטי כרטיס האשראי שלכם.

ח. בנוסף, אם התחברת באתר באמצעות מנגנון התחברות צד שלישי – כמו למשל – התחברות באמצעות חשבון ג'ימייל, טיקטוק, אינסטגרם פייסבוק ועוד, יתכן ויאספו עליך פרטים אישיים ומידע נוסף שיועברו מהצד השלישי לאתר.

88. אם הינך מתחת לגיל 18, הינך מאשר כי קיבלת את הסכמת אחד ההורים או האפוטרופוס החוקי שלך בטרם השימוש באתר ומסירת הפרטים האישיים.

89.כאשר אתה משתמש באתר, יתכן שנאסף עליך מידע כגון העמודים בהם צפית, מידע שקראת, מוצרים שרכשת, פרטי ההתחברות שלך – סוג המכשיר סוג הדפדפן כתובת ה IP, אמצעי התשלום ששימש אותך ועוד. אם התחברת באתר באמצעות מנגנון התחברות צד שלישי – כמו למשל – התחברות באמצעות חשבון ג'ימייל או פייסבוק, יתכן ויאספו עליך פרטים אישיים ומידע נוסף שיועברו מהצד השלישי לאתר. המידע שמסרת באתר והמידע שנאסף עליך בעת השימוש באתר כפופים למדיניות פרטיות זו ולהוראות כל דין לרבות החוק להגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז – 2017 ותקנות ה- GDPR של האיחוד האירופאי.

90. פרטיו האישים של המשתמש (דואר אלקטרוני ו/או מספר נייד בלבד), יישמרו על פי בקשת המשתמש באתר לטובת דיוור ישיר. להסרה יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות בטלפון: 08-698-5600 או במייל: [email protected]. ביצוע ההסרה עתיד להימשך כ-14 ימי עבודה, מיום קבלת הפנייה.

שימוש במידע

91. האתר אינו שומר את פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות בשום מאגר שהוא, פרטי כרטיס האשראי אשר מוזנים במעמד הרכישה נשלחים ישירות לחברת הסליקה ומפעיל האתר אינו חשוף לפרטיו.

92. מפעילת האתר מתחייבת כי לא יעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן לצורך שמירת קשר עם המשתמש, על מנת לעדכן במבצעים, אירועים, הטבות, הודעות, סטטוס הזמנה, קולקציות חדשות וכו'.

93. מפעילת האתר עשויה לעשות שימוש ב"עוגיות", המוכרות גם כ-"Cookies",  על המחשבים של המשתמשים ועל מכשירי המובייל. מדובר בנוהל סטנדרטי הנהוג בקרב כל חנויות האינטרנט.

94. מפעילת האתר מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחותיה, כל מידע המתקבל באתר, בין אם נמסר על-ידי הלקוח ובין אם נאסף על-ידי Cookie בעת שימוש באתר, הוא לשימוש בלעדי של אתר לצורך תיעוד רכישות הלקוח וכן לטובת מבצעים עתידיים (כפוף למתן הסכמת הלקוח להיכלל ברשימת התפוצה של האתר). 

95. למרות האמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במפעילת האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי מפעילת האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומות

96. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

97. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. 

98. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

99. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

100. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר. 

101. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

102. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

103. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").

104. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.

105. האתר רשאי לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

א. אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.

ב. במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה

ג. אם הופרו תנאי התקנון

ד. אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

106. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו. 

107. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.

108. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

109. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות.

נהלי אבטחה

110.    מפעילת האתר משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. מפעילת האתר משתמשת בחברת icredit חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע. 

111.    האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.

112.    במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

113.    מפעילת האתר עושה מאמץ לספק למשתמש שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל מפעילת האתר או אצל מי מספקיה.

114.    האתר הינו מאובטח באופן שבו פרטי האשראי של המשתמש מוזנים באתר לצורך ביצוע הרכישה מוגנים על ידי הצפנה ונשארים חסויים, הפרטים אינם נשמרים בשום שלב במחשבי או בשרתים של מפעילת האתר. מכיוון שפעולות המשתמש באתר מבוצעות בסביבה מקוונת, אין לאתר את האפשרות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים שלה או לחשיפת המידע האישי בידי אנשים אשר מבצעים פעולות אשר אינם חוקיות ועל כן, הלקוח/משתמש האתר מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בקשר לכל נזק בקשר לכך, כולל שימוש שייעשה בשל כך במידע האישי שלו.

115.    המידע עליך מאוחסן במאגרי מידע המנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או על ידי צד שלישי מטעמה בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.  מידע רגיש, כגון סיסמאות, נשמר במאגרי המידע בצורה מוצפנת. מאגרי המידע עשויים להימצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל. בעצם השימוש באתר, אתה מסכים להעברת המידע עליך ולשמירתו מחוץ לגבולות ישראל.

הזכות לעיון במידע

116. לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך רשאי לעיין במידע עליך המוחזק במאגרי המידע של האתר. באם תמצא כי המידע עליך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע עליך או למוחקו. אם המידע שבמאגרי המידע של האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, הינך זכאי לדרוש שמידע זה יימחק.

117. כל פנייה שלך לחברה בנוגע לעיון במידע עליך ו/או שינויו, תעשה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר. מחובתך לוודא כי פנייתך הגיעה לחברה ומטופלת על ידה. מפעילת האתר מסירה מעצמה אחריות לפניות שלא הגיעו אליה ו/או שהגיעו אליה שלא בכתב ו/או שאינן קריאות וברורות.

118. אם לדעתך האתר פוגע בפרטיות המשתמשים בו ככלל, או בפרטיותך כפרט, אנא פנה לחברה בכתב לפי הפרטים המופיעים בעמוד יצירת הקשר באתר.

שינוי במדיניות הפרטיות

119. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת את מדיניות הפרטיות. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתוך 48 שעות מרגע העדכון. מפעילת האתר רשאית על פי שיקול דעתה לעדכן את המשתמשים בשינוי במדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. המשך שימושך באתר מהווה הסכמה לנוסח המעודכן של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן, עליך להפסיק את השימוש באתר.

חיפוש

איזור אישי

קביעת תור לבדיקת ראיה

בדיקת ראיה ללא עלות ברכישת משקפיים, במידה ולא רכשתם משקפיים תחוייבו בעלות הבדיקה 300 ₪ | מומלץ להגיע לפגישה רק לאחר אישור טלפוני של נציג/ת שירות קשר עין

כיף לראותך! כנס/י לאתר